Guvernul a introdus coplata: din aprilie pacienţii vor plăti între 5 şi 10 lei la externare

Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat în această dimineaţă că Hotărârea de Guvern privind coplata a fost aprobată iar pacienţii vor da între 5 şi 10 lei o singură dată la externare, existând totodată anumite categoriile de pacienti exceptaţi de la coplata.

În forma iniţială a proiectului, se prevedea faptul că medicii de familia vor primi  un procent de 70% per capital şi 30% pentru servicii însă în final s-a stabilit ca medicii să primească 50% per serviciu şi 50% per capita.

Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 prevede ca începând cu 1 aprilie pacienţii să plătească o sumă cuprinsă între 5 şi 10 lei, coplata fiind încasată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă.

Excepţie de la coplată fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile sau compartimentele de îngrijiri paliative, internările obligatorii pentru bolnavii psihic şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) şi pentru serviciile acordate pacientilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată trebuie să facă dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi, după caz, declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc şi condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

Până la aprobarea Hotărârii de Guvern privind coplata, Guvernul a amânat de mai multe ori introducerea acesteia în sănătate.

__________

Oana Alexa

Foto: www.evz.ro

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts