Normele vizavi de serviciile de bază din sănătate sunt elaborate împreună cu medicii de familie