Asociația forestierilor din România cere relansarea economiei forestiere, un fond de investiții și măsuri de încurajare a lemnului în construcții

Mediu UBB Radio

Asociația forestierilor din România împreună cu industria transmit într-un comunicat de presă, că trebuie să gestioneze sustenabil resursele de lemn și prelucrarea superioară a lemnului, pentru relansarea tuturor ramurilor economiei pe această nișă și crearea locurilor de muncă din România.

Consiliul Director ASFOR a aprobat documentul „ România Verde în 10 pași”, prin care sunt atinse cele trei funcții de bază ale pădurii: economică, socială și mediu. Accentul cel mai mare se pune pe economia verde și economia circulară, prin care statele europene proiectează schimbările climatice produse de amprenta redusă de carbon și realizarea stocări carbonului pe termen lung.

În momentul actual situația lemnului nu este una foarte bună, nici la nivel național, nici la nivel global. Introducerea în Codul Silvic, a unor prevederi cu privire la modul de valorificarea a lemnului nu are solicitarea de a reduce și controla fenomenul tăierii ilegale, acestea se fac prin programe de achiziție de echipamente moderne de monitorizare a fondului forestier, prin întărirea de administrare și control, transmite comunicatul citat mai sus.

„România trebuie să folosească resursa națională de lemn pentru buna dezvoltare a comunităților locale, pentru prelucrarea locală a lemnului și întărirea capacității comunităților locale de a se dezvolta și de a crea plus valoare și locuri de muncă”, transmite Asociația forestierilor din România.

ASFOR își propune să promoveze produsele din lemn și posibilitățile ce le oferă această resursă în creșterea nivelului de trai, pentru a conștientiza clasa politică și Guvernul importanța lemnului ca resursă.

Cele zece măsuri vizate de ASFOR, pentru relansarea economiei pe baze ecologice și atingerea țintelor de stocare a carbonului sunt:

  • strategia forestieră naturală
  • recolte de lemn sustenabile
  • măsuri pentru proprietarii de păduri
  • măsuri de încurajare a utilizării lemnului în construcții
  • măsuri privind paza pădurilor și trasabilitatea lemnului
  • fond de investiții pentru dezvoltarea strategică
  • terenuri degradate
  • creșterea capacității de administrare a pădurilor
  • Păduri cu valoare deosebită
  • Consiliul Național al Pădurilor

„Inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal. În plus, Comisia a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu”, anunță Comisia Europeană în comunicatul de presă transmis în luna Februarie.

În urma constatări de către Comisie, a unor lipsuri care permite accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor și dispariția unor habitate din cadrul siturilor protejate Natura 2000, aceștia au trimis o scrisoare României de punere în întârziere prin care acordă termen de o lună remedierea deficiențelor găsite. Iar dacă acestea deficiențe nu vor fi remediate, Comisia trimite un aviz motivat autorităților române.

Context

Punerea în întârziere este prima parte din procedura formală a Comisiei Europene de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către un stat membru. Dacă nu primește niciun răspuns sau primește unul „nesatisfăcător”, Comisia va trimite un aviz motivat în care indică motivele pentru care consideră că statul membru a încălcat legislația UE.

Sursa: ASFOR

Iulia Nemes

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts