UBB Radio participa la dezbaterea europeana si lansarea proiectului CONNECT EURANET