UE lansează un proiect co-finanțat din fonduri europene, al cărui scop este prevenirea perpetuării violenței domestice. Se adresează în special femeilor victime ale violenței domestice.

Social UE

Proiectul “The Other Side of the Story: Perpetrators in Change” (OSSPC) a fost lansat în 1 Mai, 2020 și va fi implementat de un consorțiu format din: The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family – APHVF, Cipru ca și Coordonator și de partenerii săi, Bournemouth University (BU)- Marea Britanie, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus-CAM, Italia, The Union of Women Associations -UWAH, Grecia, European Knowledge Spot, Grecia și Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) din Cluj-Napoca, România, se arată într-un comunicat de presă. 

Grupurile-țintă cărora proiectul se adresează în mod direct sunt: profesioniștii care oferă servicii victimelor violenței domestice (asistenți sociali, psihologi, etc); instituțiile publice/private de profil relevante (locale, județene, guvernamentale) ce oferă sprijin victimelor violenței domestice. În mod indirect, proiectul se adresează femeilor victime ale violenței domestice, în vederea diminuării perpetuării violenței domestice.

Proiectul este unul co-finanțat de Programul Rights, Equality and Citizenship (REC) al Uniunii Europene (2014-2020), iar perioada de implementare este de 24 luni (01.05.2020-30.04.2022). Bugetul aprobat al proiectului este de 505.543 Euro, cu o contribuție de 80% a Uniunii Europene, respectiv 404.434 Euro, iar obiectivele sunt următoarele:

Facilitarea procesului de formulare/reformulare a planurilor de acțiune de către agenții naționale și/sau organizații comunitare pentru obținerea unui răspuns mai bun și mai eficient la violența în familie prin furnizarea de cercetări bazate pe dovezi privind eficacitatea programelor adresate agresorilor;

Formarea profesională a 300 de profesioniști (asistenți sociali, psihologi, etc) și îmbunătățirea competențelor acestora prin dezvoltarea unei metodologii eficiente pentru dobândirea abilităților necesare pentru a lucra cu agresorii în direcția schimbării acestora și a prevenirii perpetuării fenomenului violenței domestice;

Susținerea colaborării inter-instituționale în elaborarea de strategii în domeniul violenței domestice și crearea unei rețele eficiente de prevenire și intervenție timpurie prin furnizarea de: rapoarte privind strategiile regionale prin colaborare inter-instituțională, organizarea de mese rotunde cu actori sociali relevanți care vizează susținerea colaborării inter-instituționale și formularea unui răspuns integrat la violența domestică precum și încheierea unor protocoale de colaborare în cadrul programelor de intervenție adresate autorilor de violență domestică;

Îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la importanța colaborării eficiente între actorii sociali relevanți, care să crească nivelul siguranței victimelor violenței, să reducă riscurile și să prevină actele de violență ulterioare, prin organizarea de întâlniri regionale cu profesioniști și agenții care vor adera la liniile directoare ale protocolului de colaborare încheiat în cadrul proiectului.

Potrivit sursei citate, odată cu introducerea pe agenda politicii sociale a Uniunii Europene a temei violenței domestice, „intervențiile s-au concentrat pe victime, femei și copii, garantându-li-se siguranța prin îndepărtarea lor din mediul dăunător.”

Totuși, sursa citată mai arată că a fost acordată foarte puțin atenție autorilor violenței domestice, „în ciuda rezultatelor cercetărilor care arată că mulți dintre aceștia repetă violența în relațiile ulterioare”, iar „programele adresate agresorilor joacă un rol crucial în întreruperea ciclului violenței și repetării acesteia.”

„Cu toate acestea, deși astfel de programe rămân o parte importantă a asigurării siguranței victimelor și a răspunsurilor comunitare coordonate, acestea au primit mai puțin sprijin și mai puțină atenție din partea cercetătorilor decât alte componente ale sistemului violenței domestice. Cei mai mulți agresori nu își vor schimba comportamentul fără intervenții exterioare, structurate și obligatorii, iar femeile și copiii rămân în continuare în pericol dacă nu se întreprind acțiuni în această parte a poveștii: Agresorii.”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Proiectul își propune prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea modelelor comportamentale violente ale agresorilor victimelor violenței domestice prin creșterea abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un comportament non-violent în relațiile interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra victimelor violenței domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale.

Redacția UBB Radio Online 

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts