Creatorii legendelor copilăriei se pierd odată cu trecerea anilor