Un nou model de Declarație Unică a fost introdus de ANAF

Economie UBB Radio

Începând cu data de 5 Iunie 2020 Agenția Națională Anti-Fraudă (ANAF) a publicat noul formular editabil pentru Declarația Unică „privind impozitul și contribuțiile, veniturile obținute de PFA și alte persoane fizice din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende și alți contribuabili”, informează startupcafe.ro.

Noul termen pentru depunerea Declarațiilor Unice este stabilit până în data de 30 Iulie 2020, formularul prevăzând reduceri pentru cei care vor plăti până pe 30 iunie impozitele și contribuțiile pe anul 2019.

Completarea declarațiilor se poate face pe calculator și se poate depune online, fie prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, care este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, fie prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat. Totodată, declarația poate fi scoasă în format hârtie și depusă direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

În urma unor statistici realizate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP)  în data de 8 mai, aceștia au anunțat faptul că aproximativ un milion

,,de români care au obținut în anul 2019 venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, agricultură, chirii, câștiguri de capital și alte forme de venituri, dar și faptul că  vor primi bonificații de până la 10% dacă vor achita impozitele sau contribuțiile până la data de 30 iunie.”

„De asemenea, va fi aplicată o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 30 iunie 2020 inclusiv, acestea acordându-se numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației pentru plata în termenul anunțat.”, arată aceștia.

Sursa: ANAF

Alesandra Nicoară

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts