Turcia și Muntenegru nu fac progrese majore pentru a adera la UE

UBB Radio UE

Parlamentul European este îngrijorat de “progresul greoi înregistrat de Turcia” cu privire la reforme și drepturile omului, dar deputații au salutat statutul de stat candidat al Muntenegrului în ciuda preocupărilor legate de corupție, se arată în cele două rezoluții cu privire la progresele Turciei și Muntenegrului adoptate miercuri de PE.

Blocajul persistent între Turcia și Cipru, dialogul precar între partidele politice, subminarea libertății presei și a altor drepturi fundamentale sunt printre factorii care au condus la încetinirea ritmului negocierilor de aderare, a considerat raportoarea PE Oomen-Ruijten (PPE, NL) în timpul dezbaterii.

Rezoluția PE salută modificările constituționale întreprinse de partea turcă, dar este nevoie  de “reforme constituționale globale, care să transforme Turcia într-o democrație pluralistă”. Totodată deputații salută recenta finalizare a negocierilor privind acordul de readmisie ceea ce va conduce la o mai bună gestionare a migrației. Odată ce acesta va intra în vigoare, Comisia ar trebui să lanseze “dialog privind vizele, în cadrul căruia să se acorde o atenție specială condițiilor de intrare a oamenilor de afaceri și a studenților care călătoresc în UE”.

Printre provocările majore deputații fac referire la înrăutățirea situației privind libertatea presei, la anumite cenzurări și la accentuarea autocenzurii în cadrul mijloacelor de informare în masă, inclusiv în ceea ce privește internetul; situația femeilor și creșterea numărului așa-numitelor „crime de onoare” și căsătorii forțate. În ceea ce privește protecția drepturilor minorităților religioase, au fost înregistrate “doar mici progrese în ceea ce privește cadrul juridic de funcționare al acestor comunități, în special cu privire la posibilitățile acestora de a obține personalitate juridică, de a deschide și de a face să funcționeze lăcașuri de cult, de a pregăti clerici și de a soluționa aspectele legate de proprietate care nu au fost rezolvate prin legea privind fundațiile”, se arată în rezoluția PE.

În final, după negocieri între grupurile politice în ceea ce privește statutul Turciei, textul rezoluției este identic cu cel din anii precedenți, inițierea negocierilor de aderare cu Turcia în 2005 reprezentând “punctul de plecare al unui proces de lungă durată și deschis”.

În ceea ce privește Muntenegru,  deputații au salutat decizia Consiliului European de a oferi statutul de țară candidată la UE, exprimându-și speranța că negocierile de aderare vor putea începe pe durata acestui an. Membrii PE și-au exprimat anumite preocupări care privesc în special corupția, crima organizată, discriminarea și restricțiile asupra libertății media.

În rezoluția adoptată cu o mare majoritate Parlamentul a salutat “consensul general şi prioritatea majoră acordată integrării europene de către guvernul şi partidele de opoziţie din Muntenegru”, în special finalizarea cadrului constituțional și rezultatele bune obținute în implementarea reformelor economice.

Rezoluția subliniază că în multe domenii corupția este încă prevalentă, în special în construcții, privatizare și sectorul achizițiilor publice, și reprezintă o problemă gravă, precum și crima organizată, în special spălarea de bani şi contrabanda. Membrii PE și-au exprimat îngrijorarea că femeile vor fi în continuare subreprezentate în procesul de decizie și în funcțiile de conducere. Deși au aprobat relațiile interetnice în general bune și protecția drepturilor minorităților din țară, deputații al solicitat ca autoritățile să amelioreze condițiile de trai ale minorităților roma, ashkali și egipteană din țară.

__________

Mara Rusu

Foto: frontpress.ro

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts