Tabere gratuite pentru studenții clujeni

Din oraş Studenti

Studenții bugetari de la ciclurile de licență și master au și în această vară ocazia să participe la taberele gratuite organizate la mare sau la munte, în perioada 16.07.2017 – 30.08.2017. Orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist și are sub 35 de ani poate beneficia de un loc în tabără.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două criterii:

 • cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.
 • studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2015-2016) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2016-2017), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.

Studenții care doresc să participe la taberele studențești gratuite trebuie să depună o cerere în perioada 24 aprilie-22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

 1. completarea şi depunerea unei cereri tip direct la secretariatele facultăţilor. Cererile tip se vor găsi în secretariatele facultăţilor;
 2. transmiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina personală odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;
 3. transmiterea cererii tip la o adresă de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu publicarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

Cererile trebuie să fie semnate de studenţi și însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Listele cu beneficiarii unui loc în tabără vor fi afișate până cel târziu în 16.06.2017 la avizier și pe site-ul facultății. Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Perioada în care se vor organiza taberele studențești va fi împărțită în nouă serii de tabără, cu durata de cinci zile fiecare, astfel:

 • seria I 16.07 – 21.07.2017
 • seria II 21.07 – 26.07.2017
 • seria III 26.07 – 31.07.2017
 • seria IV 31.07 – 05.08.2017
 • seria V 05.08 – 10.08.2017
 • seria VI 10.08 – 15.08.2017
 • seria VII 15.08 – 20.08.2017
 • seria VIII 20.08 – 25.08.2017
 • seria IX 25.08 – 30.08.2017

În anul 2017 vor fi alocate 6000 de locuri de tabără în cadrul Programului Național „Tabere Studențești”, la fel ca în ultimii 3 ani. Fiecare universitate va primi un număr de locuri de tabără direct proporțional cu numărul de studenți finanțați de la bugetul de stat, înmatriculați la ciclurile de licență și master.

– Mădălina-Maria Stînea / Sursa fotografiei: www.anosr.ro

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts