Programul de practică a studenților finanțat prin POSDRU a ajuns la final (AUDIO)

Educaţie UBB

Universitatea Babeș-Bolyai a organizat astăzi în sala Auditorium Maximum conferința de închidere a proiectului „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”. Proiectul a fost implementat pe o perioadă de trei ani, începând cu 1 noiembrie 2008.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.

De proiect au beneficiat 15.292 de studenţi nivel licenţă și masterat care au finalizat stagiile de practică, 537 de tutori de practică din companii și instituții, 6 specialiști formați în domeniul orientării şi consilierii profesionale pentru studenți, 274 de studenți care au beneficiat de servicii de consiliere în carieră. Studenţii participanți provin de la 16 din cele 21 de facultăţi ale Universităţii “Babeș-Bolyai”.

Printre principalele obiective ale proiectului s-au numărat creşterea gradului de ocupare în domeniul de specializare studiat, dezvoltarea competențelor practice, creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele pieţei muncii, precum și creşterea relevanţei Practicii ca disciplină în curriculumul universitar în raport cu cerinţele pieţei muncii.

Implementarea acestui proiect a fost necesară de asemenea pentru a obișnui studenții cu mediul competitiv din companii, dar și pentru ca aceștia să își dobândească experiența necesară.

Chiar dacă acest proiect s-a încheiat vor mai exista și alte programe prin care studenții vor putea beneficia de aceleași oportunități și avantaje. ,,La nivelul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării avem tot un proiect cu finanțarea practicii care este la al doilea an de implementare. Mai sunt în așteptare, un proiect la Facultatea de Drept și altul de la Facultatea de Studii Europene.”, a declarat prorectorul Cristina Ciumaș, manager general al proiectului.

[audio:http://radio.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2011/10/cristina-ciumas.mp3|titles=cristina ciumas]

În urma finalizării proiectului „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”, obiectivele au fost atinse, unii studenți chiar găsindu-și un loc de muncă prin intermediul programului POSDRU.

_______________

Diana Mărginean

Foto: Anca Baciu

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts