OSUBB propune spre dezbatere noul Statut al Studentului din UBB

Educaţie UBB

Membrii Organizației Studenților din Universitatea Babeș Bolyai invocă spre dezbatere publică o nouă formă a Statutului Studentului din UBB.

Adoptarea noii Legi a Educației Naționale presupune ca Universitățile din România să adopte Codul universitar al Drepturilor și Obligațiilor Studenților. Ca urmare, OSUBB a întocmit un nou Statut al Studentului în conformitate cu noile prevederile. Acest statut al studentului cuprinde drepturile și obligațiile studentului și reglementează anumite aspectele cu privire la activitatea academică și socială.

Drepturile și Obligațiile Studenților propuse de OSUBB  se află în concordanță cu propunerile aduse de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România în Statutul Studentului care se vrea a fi adoptat la nivel național.

Adoptarea noului statut presupune și însușirea unor noi drepturi ce sunt prevăzute în articolele din document. Printre noile prevederi se numără următoarele:

  • Cuantumul  taxelor de școlarizare nu poate fi mărit pe parcursul ciclului;
  • Nici o taxă suplimentară nu poate fi impusă doar dacă este impusă de lege;
  • Studenții beneficiază și de gratuități și reduceri la transportul în comun, de cel putin 50% în cazul celor de la regim cu taxă, iar în cazul în care sunt la buget să beneficieze de gratuitate;
  • Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie, conform legii. Universitatea va publica rezultatele evaluării pe site-ul propriu. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;
  • Studenții au dreptul la cazare/subvenție de cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii.

De asemenea și principiile pe care se bazează reprezentarea studenților din UBB vor suferi modificări. Important este principiului libertății candidaturii prin care orice student poate candida și își poate alege reprezentanții la toate nivelurile.

Citeşte textul integral al Statutului Studentului din UBB.

_________

Oana Alexa

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts