Cardul național de asigurări de sănătate în asistență medicală primară și ambulatorie nu va fi utilizat, până la data de 30 septembrie

Sănătate UBB Radio

Cardul național de asigurări de sănătate nu se va utiliza până la data de 30 septembrie 2020, în asistența medicală primară și în asistența medicală ambulatorie, cu scopul de a limita riscul alterării stării de sănătate a populației. Serviciile medicale acordate de alte specialități vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate de la data de 1 iulie 2020.

Începând cu data de 15 mai, a fost aprobată o hotărâre a Guvernului care prevede acordarea serviciilor medicale în contextul situației epidemiologice de la nivel național, cauzată de răspândirea noului coronavirus. Actul normativ vine în completarea Hotărârii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, conform comunicatului de presă al CNAS.

Furnizorii de servicii medicale sunt obligați, prin Hotărârea de Guvern nr. 140/2018, ca până la data de 15 iunie 2020 să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare prin transmiterea sau depunerea documentelor doveditoare la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractele.

O nouă serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în vigoare până la data de 30 septembrie 2020, a fost prevăzută în actul normativ, informează CNAS:

  1. Medicii din spital pot elibera prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, la externarea asiguratului, pentru o perioadă de până la 90 de zile, exceptând medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, care au o durată de prescriere de până la 30 de zile;
  2. Pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare sau prin depunerea de către orice altă persoană documentele necesare să fie prezentate de asigurat la casele de asigurări de sănătate cu scopul obținerii unor drepturi, exceptând reprezentanții legali ai furnizorilor si a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora;
  3. Documentele necesare asiguraților, eliberate de către casele de asigurări de sănătate, pot, de asemenea, să fie transmise prin mijloace electronice de comunicare;
  4. Pentru serviciile medicale acordate în ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, nu mai este necesară prezentarea biletului de trimitere.

Pentru ca asigurații să poată beneficia în timp util de medicația necesară, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru care există restricții de prescriere, din Lista de medicamente aprobată prin HG nr. 720/2008. Tratamentul specific poate fi inițiat de către medicii de familie

„și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriu de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu <<*>> din lista de medicamente compensate și gratuite. De asemenea, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului (scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere) și pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști. Fac excepție medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi.”, conform comunicatului emis de biroul de presă al CNAS.

Se vor putea efectua și de la distanță, prin orice mijloace de comunicare, serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază, acordate în asistență medicală primară și în ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile clinice, precum și serviciile aferente furnizate de psiholog și logoped, limitându-se la maxim opt consultații/oră.

Așa cum este menționat anterior, cardul național de asigurări de sănătate nu se va utiliza până la data de 30 septembrie 2020 în asistența medicală primară și în asistența medicală ambulatorie de specialitate, iar serviciile medicale acordate de alte specialități vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate de la data de 1 iulie 2020. Actul normativ specifică faptul că nu este obligatorie transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS), în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării/eliberării serviciilor medicale și îngrijirilor la domicilui, precum și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, înregistrate/eliberate off-line.

Sursa: Unsplash

Denisa Ardelean

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts