Codul Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului a fost semnat astăzi