România datorează Comisiei Europene 74,9 milioane de euro pentru investiții incorecte în agricultură

UBB Radio UE

România datorează Comisiei Europene 74,9 milioane de euro din cauza efectuării ineficiente a controalelor la fața locului în privința ajutoarelor pe suprafață și a furnizării de informații inexacte fermierilor.

Comisia Europeană vrea să recupereze peste 530 de milioane de euro de la statele membre, în urma constatărilor făcute asupra modului de investire a sumelor alocate. Fondurile provin din cadrul politicii agricole a Uniunii Europene și au fost cheltuite în mod incorect de statele membre.

În urma decizie CE de a recupera fondurile alocate, Bulgaria, Danemarca, Grecia, Spania, Franța, Italia, Olanda, Portugalia, România și Marea Britanie vor trebui să restituie sumele investite incorect.

Cele mai mari datorii le are Grecia, peste 260 de milioane de euro, pentru cheltuieli neeligibile și deficiențe majore în domeniul cultivării măslinelor, dar și pentru insuficiența controalelor la fața locului.

Spania va returna 100 de milioane de euro pentru costuri legate de gestionarea ecologică a ambalajelor, pentru cheltuieli referitoare la fructe și legume și pentru aplicarea incorectă a unor penalități pentru întârzieri în depunerea declarațiilor de cultură referitoare la uleiul de măsline;

Comisia Europeană a solicitat Marii Britanii și Bulgariei corecții bugetare de peste 25 de milioane de euro în urma constatării unor deficiențe în verificarea valorii producției comercializate de fructe și legume, în recunoașterea organizațiilor de producători, dar și din cauza îndrumărilor insuficiente ale fermierilor în privința ajutoarelor pe suprafață.

Banii revin la bugetul UE, deoarece nu au fost respectate reglementările impuse și pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu controlarea cheltuielilor din cadrul politicii agricole comune.

_______________

Ana Giol

Foto: ec.europa.eu

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts