Workshop IT la Facultatea de Matematică şi Informatică

Workshop-ul tradiţional de prezentare a programelor de practică pe care firmele de IT, liceele şi bibliotecile le oferă studenţilor din domenii precum informatică, ingineria informaţiei şi matematică, a fost organizat astăzi la Facultatea de Matematică şi  Informatică, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

La acest workshop au fost prezente peste 25 de firme, atât din ţară cât şi din străinătate. Prin intermediul programului, studenţii pot efectua stagii de practică în perioada iulie-septembrie, având ulterior şansa de angajare în cadrul firmei respective: “Sunt multe firme care creează echipe mixte studenţi-angajaţi, este posibil să studenţi între ei  şi, de asemenea, sunt multe firme care creează echipe din studenţi de la universitatea noastră cu studenţi de la alte universităţi”, afirmă Horea Pop, cancelar şi profesor în cadrul  Facultăţii de Matematică şi Informatică.

Pentru a fi acceptaţi în cadrul stagiului de practică, studenţii trebuie să îndeplinească două condiţii, să cunoască limba engleză şi să obţină un punctaj de peste 50% la testul de evaluare.

Programul de practică  pentru studenţi este organizat de Facultatea de Matematică şi Informatică de patru ani, iar din anul şcolar 2008-2009, facultatea beneficiază de programul POSDRU 3404 “Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”, workshopul fiind organizat în cadrul acestui program.

Emilia Dubencu

Foto: Ionela Costea