Trei proiecte pentru integrarea imigranţilor non-UE

Social

Centru de informare pentru Străini din cadru Ligii Apărării drepturilor Omului Filiala Cluj implementează în acest an trei proiecte de integrare a imigranţilor nonUE.

Proiectele sunt finanţate de Fondul European de Integrare a Resortisanţilor ţărilor terţe coordonat de Oficiu Român pentru imigrări Bucureşti.

Pe lânga serviciile de informare şi consiliere, în acest an sunt oferite şi servicii sociale precum:cursuri de formare profesionă certificate CNFPA. De asemenea, se va acorda ajutor material pentru achiziţionare de medicamente în valoare de 800 de RON şi ajutor material pentru persoanele cu nevoi speciale în valoare de 1000 de RON. Proiectul Asistenţa pentru Resortisanţii Tărilor Terţe în România este cel care finaţează aceste servicii.

În oraşul Cluj-Napoca au fost formaţi şi instruiţi 8 mediatori interculturali care au rolul de a rezolva problemele comunităţilor de străini pe care le reprezintă. Centrul oferă de asemenea, cursuri gratuite de limba română pentru un număr de 60 de persoane, cursuri coordonate la nivel naţional de către Institutul Intercultural Timişoara. dar se  desfăşoară la Cluj sub coordonarea Centrului de Informare pentru Străini.

Peste 600 de imigranţi non-comunitari din ţări precum: Tunisia, Egipt, India, Japonia au beneficiat de serviciile de consiliere ale Centrului. Imigranţii non-comunitari la Cluj se confruntă cu următoarele probleme: reticenţa angajatorilor, procesul obţinerii autoriyaţiilor de muncă este unul complicat, taxele mari pentru studenţii non-UE impuse de Universitatea de Medicina şi Farmacie Iuliu Haţieganu.

___________

Mihaela Girigan

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts