Salarii mai mari în fabricarea produselor din tutun decât în restaurante şi hoteluri

Economie

În luna februarie a acestui an s-a înregistrat un câştig salarial mediu nominal brut de 2144 lei, cu 0,3% mai mare decât în luna ianuarie.

S-au înregistrat valori mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net în fabricarea produselor din tutun si anume 4731 lei faţă de 844 lei câştigaţi în domeniul hotelier și restaurante, cu o diferență de 3887 de lei.

Ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului minim pe economie, câştigul salarial mediu net a crescut în luna februarie 2013 la 750 lei/lună. Premii ocazionale, sume din alte fonduri, inclusiv tichete de masă, au influenţat negativ câştigul salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2013 în unele activități economice. Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun cu un procent de 41,8 %; în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) cu un procent cuprins între 8,0% şi 11,0% şi în industria metalurgică, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, telecomunicaţii, fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi de servicii, transporturi aeriene, intermedieri financiare cu un procent între 3,5% şi 7,5%.

 Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în alte activităţi extractive, extracţia petrolului brut şi a gazelor natural cu procente cuprinde  între 8,0% şi 10,0%; în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea altor mijloace de transport, extracţia minereurilor metalifere procentajul fiind  între 3,0% şi 7,0% și nu în ultimul rând în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi terestre şi transporturi prin conducte cu un procent cuprins între 2,0% şi 3,0%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate, asistenţă socială (-0,3%) şi învăţământ (-0,2%). Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2013 s-au înregistrat în administraţia publică (+1,0%) ca urmare a majorării salariului minim pe economie şi a promovărilor în gradul profesional. Câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,5% comparativ cu luna februarie a anului precedent. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 99,9%.

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate. Începând cu luna ianuarie 2013 eşantionul cuprinde 21000 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi).

___________

Beatrix Șerban

Foto: www.ziuaveche.ro

 

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts