Profesorii universitari solicitǎ anularea Legii Educației Naționale

Educaţie Politic

Un grup de cunoscuţi profesori universitari, conducători de doctorat şi alte cadre didactice universitare de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, solicită anularea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

Peste 1600 de cadre didactice din Universitatea Babeș-Bolyai au semnat un memoriu adresat Senatului, Camerei Deputaților și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin care cer sǎ se revinǎ cel puţin la legislaţia anterioară şi elaborarea unei legi, în conformitate cu normele universitare, politicile universitare şi măsurile antidiscriminatorii din Europa.

“A forţa pensionarea profesorilor universitari la vȃrsta de 65 de ani, fără a lua în seamă opera şi valoarea efectivă a fiecăruia, va priva instituţiile româneşti de cea mai calificată parte a specialiştilor.”, se arată în memoriu.  Această forţare are multe implicaţii juridice (doctoranzii pot acţiona în justiţie, nerespectarea contractelor de studii). Asemenea măsuri au mai fost aplicate doar în regimurile de dictatură, din 1938 încoace, susțin semnatarii documentului.

Pensionarea profesorilor universitari la împlinirea vârstei de 65 de ani, cu pierderea calităţii, pe de o parte, şi blocarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, pe de altă parte, creează în Universitate o situaţie dificilă.

Prin aceastǎ situație se perturbă şi se dezorganizează anul universitar în desfăşurare, subliniază profesorii. Totodatǎ, pune Universitatea în situaţia de a nu mai îndeplini criteriile de acreditare, o lipseşte de resursa umanǎ cea mai calificată, reduce potenţialul de cercetare ştiinţifică şi cel al şcolilor doctorale.

Efortul de conflictualizare a generaţiilor nu dă rezultate şi un astfel de efort, nu numai că este fără precedent, dar distruge instituţiile, concluzionează semnatarii documentului.

________________

Petruța Munceleanu

Foto: arhivă UBB Radio

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts