Comisia Europeană cere prelungirea închiderii granițelor pentru călătorii

UBB UE

Comisia Europeană a invitat vineri statele membre ale spațiului Schengen și statele asociate acestuia să prelungească cu încă 30 de zile, până pe 15 iunie, restricția temporară privind călătoriile neesențiale către UE, conform comunicatului de presă publicat pe site-ul oficial al instituției.

Comisia arată că situația cauzată de pandemia de Coronavirus rămâne fragilă atât în Europa, cât și la nivel mondial, în ciuda faptului că unele state membre UE și unele state asociate spațiului Schengen fac pași preliminari în direcția relaxării măsurilor de combatere a răspândirii pandemiei.

„Experiența statelor membre și a altor țări expuse la pandemie arată că măsurile luate în vederea combaterii răspândirii virusului trebuie să fie aplicate mai mult de 30 de zile pentru a fi eficace”, transmite Comisia Europeană.

Eliminarea restricțiilor de călătorie trebuie să se facă eșalonat, după cum se subliniază în Foaia de parcurs europeană: controalele la frontierele interne vor trebui să înceapă să fie eliminate treptat și într-un mod coordonat, și apoi, într-o a doua etapă, să fie relaxate restricțiile la frontierele externe.

„Obiectivul general – de a limita răspândirea coronavirusului prin intermediul unui nivel scăzut de interacțiune socială – este încă valabil. În ciuda progreselor înregistrate în multe țări europene, situația la nivel mondial este foarte fragilă. Este imperativ ca măsurile să fie luate treptat, diferitele restricții urmând să fie ridicate etapizat”, a declarat Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european.

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la rândul său:

„Este necesară o abordare coordonată și etapizată. Restabilirea funcționării normale a spațiului Schengen de liberă circulație reprezintă primul nostru obiectiv, de îndată ce situația sanitară va permite acest lucru. Restricțiile asupra liberei circulații și controalele la frontierele interne vor trebui ridicate gradual, urmând ca într-o etapă ulterioară să eliminăm restricțiile la frontierele externe și să permitem accesul în UE a cetățenilor din afara UE pentru călătorii neesențiale”.

România este, de asemenea, una dintre țările vizate. Restricția de călătorie, precum și invitația de a o prelungi, se aplică „zonei UE+”, care include toate statele membre ale spațiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru și România) și cele patru state asociate spațiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) – în total, 30 de țări. Comisia invită continuarea abordării coordonate în ceea ce privește prelungirea, deoarece acțiunea la frontierele externe poate fi eficace numai dacă este pusă în aplicare de toate statele membre ale UE și ale spațiului Schengen la toate frontierele, cu aceeași dată de încetare și în mod uniform.

Comisia va continua să sprijine statele membre în punerea în aplicare a restricției privind călătoriile neesențiale către UE, inclusiv prin organizarea de reuniuni prin videoconferință cu miniștrii afacerilor interne. Conform comunicatului, orice nouă prelungire a restricției de călătorie după data de 15 iunie 2020 ar trebui să fie evaluată din nou, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Context

Pe 17 martie 2020, statele membre ale UE au convenit asupra unei acțiuni coordonate la frontierele externe, pe baza recomandării Comisiei pentru a restricționa transportul de călători pe o perioadă de 30 de zile. Pe 8 aprilie 2020, Comisia a recomandat prelungirea cu încă 30 de zile a restricțiilor de călătorie pentru zona UE+, și anume până la 15 mai 2020. Ulterior, toate statele membre ale Uniunii Europene – cu excepția Irlandei – și țările din afara UE care fac parte din spațiul Schengen au luat decizii naționale de punere în aplicare și de prelungire a acestei restricții de călătorie.

Excepții

Aceste restricții temporare de călătorie în zona UE+ nu se aplică în cazul:

  • cetățenilor UE și ai țărilor asociate spațiului Schengen și membrilor de familie ai acestora în scopul repatrierii
  • resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung în UE.

Restricțiile temporare de călătorie nu ar trebui să se aplice nici persoanelor care exercită activități sau îndeplinesc nevoi esențiale, cum ar fi:

  • personalul medical, cercetătorii din domeniul sănătății și personalul care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă
  • lucrătorii frontalieri
  • lucrătorii sezonieri în agricultură
  • personalul din sectorul transporturilor care desfășoară activități de transport de mărfuri și alte categorii de personal din acest sector, în măsura în care este necesar
  • diplomații, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și lucrătorii din domeniul umanitar în exercitarea atribuțiilor lor
  • pasagerii în tranzit
  • cetățenii care se deplasează din motive familiale imperative
  • persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care se încadrează la alte motive umanitare, cu respectarea principiului nereturnării.

Sursa: EBSCO

Andreea Bordea

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts