2010: Anul European pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale