UBB ar putea deveni universitate metropolitană

Educaţie UBB

Consiliul de Adminsitraţie al Universității Babeș-Bolyai a decis, ieri, să înceapă negocierile în vederea fuzionarii sau asocierii cu alte instituţii de învăţământ superior. Ca urmare a acestui fapt, UBB și-ar putea schimba numele, devenind Universitatea Metropolitană„ Babeş-Bolyai-Oberth” sau Universitatea Transilvaniei „Babeş-Bolyai-Oberth”.

Tot ieri, a fost constituită și Comisia Consorţiilor şi Fuziunilor Universitare condusă de prorectorii Nicolae Bocşan și Paul Şerban Agachi, comisie ce va negocia şi formula documentul final pentru consorţii şi fuziuni universitare. Documentul va fi supus aprobării Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii Babeş-Bolyai.

Sediul noii universități ar urma să rămână tot la Cluj-Napoca.

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts