UBB a dat startul implementării sistemului STEM

Din oraş

Sistemul internațional Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), cu integrarea transversală a științelor socio-umane (STEM+), își face loc printre planurile de evoluție a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ajutând astfel la eforturile de poziționare a acesteia pe lista universităților world-class.

„Acesta este un efort firesc pe care îl facem în vederea implementării sistemului STEM+, efort care susține direcția strategică a UBB de a deveni o universitate de tip world-class. Iar acest lucru nu înseamnă doar cercetare de excelență și act didactic performant, ci și integrarea și transferul cunoștințelor de la un domeniu la altul și, în final, înspre comunitate. Este motivul pentru care noi ne propunem să dezvoltăm, pe lângă programul academic Studium Generale STEM+, şi infrastructura necesară programelor de tip Citizen Science, care implică participarea publicului ne-academic interesat de știință în unele proiecte derulate de UBB, dar și educarea activă și constantă a factorilor de decizie, inclusiv a politicienilor, cu privire la importanța sistemului STEM+”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

Sistemul STEM+ prevede stimularea interacțiunii între specialiști, facultățile și domeniile UBB, îmbunătățirea ofertei educaționale cu programe multi/inter/transdisciplinare, vor fi introduse discipline cu caracter integrativ, va fi elaborat un pachet de cursuri opționale care să vizeze competențele STEM+. Studenții vor fi încurajați să participe la cursurile altor facultăți pentru a-și dezvolta competențe suplimentare, precum și să realizeze proiecte comune și va fi sprijinită înființarea cercurilor studențești cu proiecte STEM+.

Implementarea acestui sistem va avea efecte și asupra relației dintre Universitatea și societate prin propunerea unor cursuri deschise (Citizen Science), furnizarea serviciilor către comunitate, precum și deschiderea Universității către învățământul preuniversitar (inclusiv părinții elevilor).

Programele STEM au devenit repere academice la nivel internațional deoarece piața muncii solicită din ce în ce mai puternic o pregătire multi/inter/transdisciplinară, dar și pentru că hiperspecializările au generat situații în care specialiștii unui domeniu STEM nu mai au suficiente cunoștințe din celelalte domenii, astfel încât să poată face față provocărilor integrate, iar problemele globale, majore, nu mai pot fi abordate comprehensiv.

– Material realizat de Alex Barteș

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts