Funcționarii Primăriei Cluj vor semna declarația de confidențialitate si imparțialitate