Noul raport oficial publicat de Comisia Europeană arată că România nu îndeplinește niciun criteriu pentru aderarea la zona euro

UBB Radio UE

Conform unui comunicat de presă publicat de Comisia Europeană, România nu îndeplinește niciunul dintre cele patru criterii economice necesare adoptării monedei euro: stabilitatea prețurilor, deținerea unor finanțe publice solide, stabilitatea cursului de schimb și caracterul durabil al convergenței.

Este specificat în comunicat că legislația din România nu e compatibilă în întregime cu tratatul, care prevede, de asemenea, eximanarea altor factori relevanți pentru integrarea economică și pentru convergență, precum integrarea piețelor și evoluția balanțelor de plăți curente.

Raportul se referă la cele șapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro: Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia.

Cu toate că unele dintre cele șapte țări îndeplinesc unele dintre criteriile enunțate, niciunul dintre statele membre menționate nu îndeplinește criteriul privind cursul de schimb, deoarece niciunul nu este membru al mecanismului cursului de schimb. Înainte de a adera la zona euro, e nevoie de cel puțin doi ani de participare la mecanism, fără tensiuni grave.

De asemenea, pe lângă evaluarea condițiilor formale pentru aderarea la zona euro, raportul constată că legislația națională din fiecare dintre statele membre enumerate, cu excepția Croației, nu este pe deplin compatibilă cu normele uniunii economice și monetare.

„Raportul de convergență de astăzi arată progrese încurajatoare înregistrate de unele țări, deși rămân încă mai multe etape de parcurs înainte ca aceste state să poată adera la zona euro. Ca întotdeauna, Comisia este gata să sprijine aceste state membre. O etapă preliminară importantă din acest parcurs este aderarea la MCS II, ceea ce Croația și Bulgaria se pregătesc în prezent să facă. Salutăm eforturile ambelor țări în această direcție”, a declarat Vladis Dombroviskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor.

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a afirmat:

„În ultimele luni, ne-am concentrat pe combaterea discrepanțelor economice din interiorul zonei euro și, la nivel mai general, de pe piața unică – un efect al caracterului inegal al recesiunii provocate de coronavirus. Analizăm astăzi gradul de convergență a șapte state membre în direcția dobândirii statutului de membru al zonei euro. Este în mod inevitabil un proces riguros, deoarece o zonă euro extinsă trebuie să fie și o zonă euro mai puternică. Este în continuare important ca țările respective să depună eforturi și pentru a asigura o convergență reală în direcția unor niveluri mai ridicate de productivitate și prosperitate – nu în ultimul rând prin reformele și investițiile orientate către viitor pe care dorim să le sprijinim prin instrumentul Next Generation EU.”

Conform Comisiei Europene, rapoartele de convergență trebuie întocmite o dată la doi ani, independent de aderările posibile la zona euro aflate în curs.

Context

Decizia Consiliului Uniunii Europene referitoare la îndeplinirea de către un stat membru a condițiilor necesare pentru aderarea la zona euro se bazează pe raportul de convergență al Comisiei Europene. Acesta e publicat concomitent cu raportul de convergență întocmit de BCE, dar separat de acesta.

Rapoartele de convergență sunt publicate o dată la doi ani sau atunci când există o cerere specifică din partea unui stat membru de a i se evalua nivelul de pregătire în ceea ce privește aderarea la zona euro, cum a fost, de exemplu, cazul Letoniei în 2013.

Toate statele membre, cu excepția Danemarcei, și-au asumat angajamentul juridic de a adera la zona euro. Prin urmare, Danemarca, care a negociat un acord de neparticipare la Tratatul de la Maastricht, nu este vizată de raport.

Sursa: Pexels

Andreea Bordea

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts