Locurile de veci din Cluj pot fi transmise până la rudele de gradul al doilea