Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse