Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse

Social UBB

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj-Napoca demarează proiectul intitulat Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse.

Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării.

Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor: ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV – cu prezentarea unor poveşti de succes şi acţiuni specifice cum ar fi: crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale.

Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 Decembrie 2010 – 30 Noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 lei.

_______________

Loredana Berengia

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts