Obiectivul UE: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră