ALO, BRUXELLES? | Parlamentul European are ultimul cuvânt în adoptarea viitorului Buget Multianual