Profesorii universitari solicitǎ anularea Legii Educației Naționale