Vizele pot fi din nou introduse pentru cinci ţări din Balcani