Hotelul Continental a fost ocupat de către activiştii ecologişti