Ajutor de încălzire a locuinței în schimbul a mai multor acte doveditoare

Administraţie Economie

Dacă în iarna 2010-2011 cererile pentru ajutorul de încălzire a apartamentului erau acordate tuturor solicitanților care dovedeau că au un venit lunar modest, în această iarnă numărul beneficiarilor va fi mult mai redus. Motivul este modificarea criteriilor de acordare a acestor ajutoare, datorită adoptării Ordonanței de Urgență nr. 86/2010.

Deși plafoanele de venit au rămas nemodificate ( 155 – 615 lei pentru venitul net lunar), persoanele care aplică pentru acest ajutor vor trebui să atașeze cererilor mai multe documente ca în anii trecuți.

Actele care vor însoți obligatoriu cererea-declarație pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței sunt, conform precizărilor postate pe site-ul primăriei Cluj-Napoca: cartea de identitate, certificatul de naștere pentru copiii sub 14 ani, permisul de ședere temporară, acte doveditoare de componență a familiei (respectiv a tuturor persoanelor care locuiesc la adresa de domiciliu a familiei ori întreținătorilor legali) și documente care dovedesc veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii. De asemenea, pentru cei care solicită ajutor pentru încălzirea cu gaze naturale, vor prezenta și o factură emisă de furnizor.

În ceea ce privește persoanele care au doar reședința (flotant), nu și domiciliul în Cluj-Napoca, aceștia trebuie să atașeze listei de mai sus și  certificatul de atestare fiscală.

Studenții nu sunt la fel de privilegiați ca în anii trecuți

Spre deosebire de anii trecuți, studenții care nu dovedesc prin viză de flotant că au reședința în Cluj-Napoca nu vor primi ajutorul de încălzire a locuinței. Conform Direcției de Asistență Socială, viza de reședință pe apartamentul pe care se cere ajutorul de încălzire este obligatorie.  Restul actelor pe care studenții le vor atașa cererii sunt:

1. Adeverință de student, cu precizarea bursier (cuantumul bursei) / nebursier, buget/taxă, cu precizarea

cuantumului taxei anuale de școlarizare și forma de învățământ frecventată: zi, frecvență redusă, ID.

2. Actul de identitate în copie (ex: carte de identitate, permis de ședere temporară, după caz)

3. Acte doveditoare de venit net lunar din luna anterioară depunerii cererii, ale familiei ori

întreținătorilor legali;

4. Certificat de atestare fiscală de la primăria de domiciliu, care să ateste bunurile mobile si imobile

care figurează pe adresa din localitatea de domiciliu.

În funcție de luna în care sunt depuse, cererile vor fi luate în considerare din momentul depunerii și până la sfârșitul perioadei 01.11.2010-31.03.2010.

Noile criterii pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței sunt menite să restricționeze accesul la el celor care nu îl necesită.

________

Oana Moisil

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts