Parlamentul European a adoptat bugetul UE pe 2010

UBB Radio UE

Preşedintele PE, Jerzy Buzek, semnează bugetul UE pe 2010Parlamentul European a adoptat astăzi bugetul Uniunii Europene pe anul 2010. Acesta va fi de 141.453 miliarde euro în angajamente şi 122.937 miliarde euro în plăţi.

Principala provocare a fost gasirea finanţărilor pentru planul de redresare economică, care va costa UE 2.4 miliarde euro în 2010.

Acesta este ultimul buget aprobat după prevederilor stabilite în Tratatul de la Nisa. Plăţile stabilite în acest buget reprezintă 1.04% din PIB-ul UE.

Planul de redresare economică

Planul european de redresare economică, în valoare de 5 miliarde de euro, acoperă anii 2009 şi 2010 şi sprijină proiecte energetice,  precum si pe cele de dezvoltare rurală. În momentul adoptării acestui plan, finanţarea de 2.4 miliarde euro, aferentă anului 2010, nu fusese încă stabilită. În urma negocierilor din ultimele luni, instituţiile au hotărât utizarea fondurilor ne-cheltuite (în principal din agricultură şi cheltuieli administrative) pentru 2009 şi 2010, dar şi a contribuţiilor statelor membre, care au adăugat 120 milioane euro.

Bugetul Uniunii Europene pe 2010 va fi împărţit astfel:

Buget 2010 Buget 2009 Perspective financiare 2010 Buget final

2010

Ang. Plăţi Ang. Plăţi Ang. Plăţi
Toate cifrele sunt în milioane €
1a Competitivitate pentru creşterea şi ocuparea forţei de muncă 13,775 11,106 14,362 14,862 11,342
1b Coeziune pentru creşterea şi ocuparea forţei de muncă 48,427 34,963 49,388 49,388 36,385
2 Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 56,721 52,566 59,955 59,499 58,136
3a Libertate, securitate şi justiţie 864 617 1025 1006 739
3b Cetăţenie 663 691 668 668 659
4 UE – actor global 8104 8324 7893 8141 7788
5 Administraţie 7695 7695 7882 7889 7889
Total 136,458 116,172 141,173 134,155 141,453 122,937
% din PIB 1.18% 1.00% 1.20% 1.04%

Bugetul UE 2009, dar nu şi cel pentru 2010, include sprijinul de pre-aderare pentru România şi Bulgaria, cu 209 milioane euro în plăţi şi angajamente. Această linie bugetară este inclusă în totalul pentru anul 2009.

Pentru fiecare linie bugetară, există două tipuri de alocaţii bugetare: angajamente şi plăţi. Angajamentele se referă la suma la care UE intenţionează să se angajeze (de ex. pentru semnarea unui contract sau iniţierea procedurii de licitaţie) într-un anumit an. Nivelul plăţilor reglementează plăţile efective efectuate pe perioada unui an. Perspectiva financiară este cadrul bugetar pe termen lung, în prezent pentru perioada 2007 – 2013, fixând plafonul pentru cheltuielile UE per an şi per linie bugetară.

Mara Rusu

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts