Comisia Europeană oferă 267 de milioane de euro pentru proiecte de mediu

Mediu Social

Comisia Europeană a lansat cererea anuală de propuneri de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului LIFE+, Fondul European pentru Mediu. Vor fi primite propuneri care se încadrează într-una dintre cele trei componente ale programului: natură și biodiversitate, politică și guvernanță în materie de mediu, informare și comunicare. În total, sunt disponibile fonduri în valoare de 267 de milioane de euro, sub formă de cofinanțare pentru acorduri de grant, informează site-ul oficial ec.europa.eu.

Data limită de depunere a propunerilor este 15 iulie 2011.

Componenta Natură și biodiversitate a programului vizează ameliorarea stării de conservare a unor specii și habitate pe cale de dispariție. Acesta va contribui la implementarea Directivelor „Păsări” și „Habitate” ale UE și a rețelei Natura 2000, dar și la realizarea obiectivului UE de stopare a pierderii biodiversității. Rata maximă de cofinanțare poate ajunge până la 75% pentru speciile și habitatele prioritare, însă, în mod normal, este de 50%.

Sub-diviziunea Politică și guvernanță a proiectului în materie de mediu promovează ideile inovatoare care contribuie la dezvoltarea de strategii, tehnologii, metode și instrumente în numeroase domenii, inclusiv cele ale aerului, apei, deșeurilor, climei, solului și agriculturii. Această componentă a programului LIFE+ promovează, de asemenea, proiecte care vizează ameliorarea implementării legislației UE în materie de mediu, crearea bazei de cunoștințe a politicilor de mediu și dezvoltarea surselor de informații în domeniu prin activități de monitorizare (inclusiv monitorizarea pădurilor). Proiectele pot beneficia de cofinanțare în proporție de maximum 50%.

Componenta Informare și comunicare vizează campaniile de comunicare şi sensibilizare cu privire la aspecte legate de mediu, protecția naturii și de conservarea biodiversității, precum și la prevenirea incendiilor forestiere.

LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu, cu un buget total de 2,143 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. În fiecare an se lansează o cerere de propuneri de proiecte.

__________

Ana Giol

Foto: ec.europa.eu

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts