100 de artişti din 20 de ţări aduc arta brută la Cluj