Numărul autorizaţiilor de construcţii creşte în 2013