Proiect european de practică pentru studenții clujeni

UBB UBB Radio

„Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă” a ajuns la Universitatea Babeș-Bolyai în al treilea an de implementare. Acest proiect, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a fost implementat în UBB încă din 1 noiembrie 2008.

Grupul ţintă al proiectului sunt 15.000 studenţi nivel licenţă şi masterat, 250 de tutori de practică din companii şi instituţii care beneficiază de instruire în vederea unei bune coordonări a stagiilor de practică, precum şi din cinci persoane specializate în furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională, formate pentru a oferiri studenţilor servicii gratuite de consiliere în carieră.

Principalele obiective ale proiectului vizează în principal creşterea gradului de ocupare a absolvenţilor în domeniul de specializare urmat, adaptarea conţinutului curriculum-ului universitar la cerinţele pieţei muncii și dezvoltarea cooperării dintre mediul universitar şi mediul privat în vederea dezvoltării de programe educaţionale adaptate cerinţelor pieţei muncii.

În primii doi ani de implementare (2008-2010), 11.175 de studenţi au beneficiat de stagiile de practică finanţate în cadrul proiectului. Pentru cel de-al treilea an de implementare se estimează participarea a 4.200 de studenţi. Bugetul alocat în acest an pentru fiecare student este de 575 lei/stagiu, bani ce vor fi utilizaţi în vederea acordării de premii şi subvenţii pentru studenţii participanţi.

În cel de-al treilea an, vor fi înfiinţate două întreprinderi simulate (la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi la Facultatea de Business), în cadrul cărora  un număr de 75 de studenți vor efectua stagii de practică. De asemenea, peste 250 de studenţi vor participa la programe gratuite de orientare şi consiliere în carieră prin care vor putea beneficia de resurse utile pentru managementul propriei cariere.

_________

Anca Baciu

Foto: granturi.ubbcluj.ro

leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

related posts